Τρίτη, 31 Μαρτίου 2015

Απονομή επαίνων στους αποφοίτους Λυκείων

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού, το ΔΣ της Ένωσης Γονέων του Δήμου και η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, σας προσκαλούν στην εκδήλωση για την απονομή επαίνων στους απόφοιτους των Δημοσίων Λυκείων του Δήμου μας, που διακρίθηκαν στις Πανελλήνιες Εισαγωγικές Εξετάσεις του έτους 2014.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 1η Απριλίου του έτους 2015 και ώρα 18.30 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Γυμνασίου - Λυκείου Ψυχικού (οδός Ροΐδη και Θεοτόκη, Ψυχικό).

Ο Δήμαρχος
Παντελής Ξυριδάκης

Η Πρόεδρος της ΔΕΠ
Κατερίνα Αλεξοπούλου

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Γονέων 
Γιώργος Παπανικολάου

Πληροφορίες: κ. Πλατάκου & κ. Σορόκου 
Τηλ.: 213 2014743 – 744 
ΧΟΡΗΓΟΣ: Ο.Κ.Α.Π.Α.

Τρίτη, 17 Μαρτίου 2015

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης - Ενημέρωση

Αγαπητοί γονείς

Ανακοινώνουμε τις αποφάσεις της από 8/3/2015 Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου Γονέων και κηδεμόνων του Π.Π.Λυκείου της Βαρβακείου Σχολής, με βάση το συνταχθέν πρακτικό και τη γενικότερη συζήτηση.

1. Κατόπιν της νομίμου προσκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης των μελών, διαπιστώθηκε η κατά το καταστατικό νόμιμη απαρτία του 1/4 των ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών.
2. Έγινε σύντομη ενημέρωση από τον κ.Βλαχογιάννη, εκπρόσωπο του Βαρβακείου Ιδρύματος, σχετικά με τις δράσεις "Αναβάθμιση της Βαρβακείου Σχολής", και ζητήθηκε η συμμετοχή των γονέων σε επιμέρους ομάδες και επιτροπές οργάνωσης και υποστήριξής τους.
3. Τέθηκε υπ'όψη του σώματος το από 25/2/2015 Δελτίο Τύπου του ΥΠΟΠΑΙΘ σχετικά με τον διαχωρισμό των Προτύπων από τα Πειραματικά σχολεία, την επιλογή της Βαρβακείου Σχολής ως ένα από τα πέντε Πρότυπα Σχολεία, την πλήρη κατάργηση των εξετάσεων στα Πειραματικά ενώ για τα Πρότυπα, την διατήρηση "διαδικασιών επιλογής" στην εισαγωγική τάξη της Α' Γυμνασίου μόνον. Επιπροσθέτως ότι καλείται η ΔΕΠΠΣ σε συνεργασία με τους συλλόγους διδασκόντων, αποφοίτων, και γονέων και κηδεμόνων να καθορίσει τις ανωτέρω διαδικασίες επιλογής, οπότε ζητείται και η θέση των γονέων σχετικά.
4. Επίσης τέθηκε υπ'όψη του σώματος το νεώτερο με Α.Π.36579/Δ6/5.03.2015 έγγραφο του Αναπλ.Υπουργού προς τα Πρότυπα Σχολεία στο οποίο γίνεται πρόσκληση υποβολής προτάσεων επί των κριτηρίων και του τρόπου εισαγωγής των μαθητών στην Α' τάξη Γυμνασίων από τα Σχολικά Συμβούλια, Συλλόγους Διδασκόντων και ΕΠΕΣ, με παράλληλες αναφορές περί μη ύπαρξης κονδυλίων για τη διενέργεια εισαγωγικών εξετάσεων.

Επακολούθησαν τοποθετήσεις από πολλούς εκ των παρισταμένων, γενικότερη συζήτηση και εν συνεχεία διαδικασία ψηφοφοριών επί των επιμέρους θεμάτων και ερωτημάτων. Στις ψηφοφορίες με ευρεία πλειοψηφία, αποφασίστηκαν από τους γονείς και τη Γενική Συνέλευση, τα παρακάτω:
 α. Ως κριτήριο επιλόγης και τρόπος εισαγωγής των μαθητών στη Βαρβάκειο Σχολή, νοούνται και η ΓΣ είναι υπέρ, των γραπτών εξετάσεων.
 β. Η ΓΣ δεν συμφωνεί με εξετάσεις εισαγωγής μόνον στο Γυμνάσιο.
 γ. Η ΓΣ επιθυμεί εισαγωγικές εξετάσεις, τόσο στο Γυμνάσιο όσο και στο Λύκειο.
 δ. Επί των αναφερομένων στο Δελτίο Τύπου κριτηρίων αποτίμησης των διδακτικών μονάδων, προσωρινώς, η ΓΣ δεν μπορεί να αποφανθεί.
 ε. Επί του ερωτήματος της αποτίμησης της επίδρασης λειτουργίας των προτύπων σχολείων στην παραπαιδεία, η ΓΣ κρίνει ότι οι συγκεκριμένες εισαγωγικές εξετάσεις δεν ενισχύουν την παραπαιδεία.
 στ. Σε περίπτωση ελλειψης κονδυλίων για τη διενέργεια των εισαγωγικών εξετάσεων, να χρηματοδοτηθούν αυτές από τα κληροδοτήματα (για εμάς το Βαρβάκειο Ίδρυμα).

Δεν συζητήθηκαν άλλα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λόγω του προχωρημένου της ώρας.
Λόγω επιτεύξεως απαρτίας από την πρώτη φορά, δεν θα υπάρξουν επαναληπτικές συνελεύσεις.

Επίσης προέκυψε εμφανώς από την πλειοψηφία των απόψεων ότι, 

Θεωρείται απαραίτητη η διατήρηση του θεσμού των Προτύπων Σχολείων, η αξιολόγηση των μαθητών με αξιοκρατική μέθοδο όπως και η αξιοκρατική επιλογή διδακτικού προσωπικού. Επίσης ότι τα Πρότυπα Σχολεία λειτουργούν θετικά για το εκπαιδευτικό σύστημα, προάγουν το εκπαιδευτικό και μορφωτικό επίπεδο των μαθητών και συνεπώς ζητείται η διατήρηση περισσότερων των επιλεγμένων πέντε Προτύπων, ο δε αριθμός τους πρέπει αντί συρρικνώσεως, να ενισχυθεί με πολλαπλασιασμό τους σε όλη τη χώρα ευρύτερα. Ταυτόχρονα, ότι οι επιχειρούμενες αλλαγές κατάργησης των Προτύπων-Πειραματικών και των εξετάσεων, είναι εσπευσμένες, δημιουργούν αναστάτωση και αβεβαιότητα στους γονείς, άρα είναι ακατάλληλες την περίοδο αυτή. Προτείνεται η διατήρηση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου των Προτύπων-Πειραματικών και διάλογος μεταξύ όλων των εμπλεκομένων φορέων για την ομαλή μετάβαση προς το νέο θεσμικό πλαίσιο. 

Τα ανωτέρω, ως σύμφωνα με τις αποφάσεις και τις επικρατούσες απόψεις της συνέλευσης, εγκρίθηκαν και από το ΔΣ κατά πλειοψηφία, και προωθούνται προς συνυπογραφή με τους Συλλόγους Γονέων των Λυκείων και των άλλων Προτύπων Σχολείων.

Κατόπιν αυτών, ως προς τα ερωτήματα που τέθηκαν διά του Δελτίου Τύπου και γενικότερα των εξετάσεων, οι αποφάσεις και θέσεις της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συλλόγου Γονέων είναι σαφείς, αναφορικά δε με τα γενικότερα ζητήματα για το παρόν και το μέλλον του θεσμού των Προτύπων, η βούληση των μελών είναι διαυγής. 

Και συνεπώς η υπηρέτηση των αποφάσεων αυτών και η υποστήριξή τους ως κοινή θέση του Συλλόγου μας, είναι δεδομένη και αδιαπραγμάτευτη, λόγω της απορρέουσας εκ του καταστατικού υποχρεωτικής συμμόρφωσης με τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων όλων των μελών του συλλόγου, εξόχως δε αναπόδραστα, και όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ευελπιστώντας για την κατανόησή σας για τη σχετική καθυστέρηση ενημέρωσης, λόγω εκτάκτων θεμάτων του ΔΣ αλλά και την ανάγκη συντονισμού του με τις ενέργειες και ανακοινώσεις των Συλλόγων Γονέων και άλλων Προτύπων-Πειραματικών Σχολείων,

 Με τιμή
 Εκ του ΔΣ

 Ο Γενικός Γραμματέας

 Κων.Δεληπέτρος

Δευτέρα, 2 Μαρτίου 2015

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Αγαπητοί Γονείς,
Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε την Τετάρτη 25/2/2015 ότι η Βαρβάκειος Σχολή, ως ένα από τα πέντε ιστορικά σχολεία της χώρας, θα συνεχίσει να λειτουργεί ως Πρότυπο Σχολείο. Στο πλαίσιο αυτό, η Διοικούσα Επιτροπή Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (ΔΕΠΠΣ) θα καθορίσει άμεσα σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων, τον Σύλλογο Αποφοίτων, τον Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων τη διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής των μαθητών και μαθητριών τους για την προσεχή σχολική χρονιά. Παράλληλα, η ΔΕΠΠΣ θα καλέσει τον Σύλλογο Διδασκόντων και τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων σε διάλογο ώστε να προσδιοριστούν τόσο τα κριτήρια αποτίμησης, ποιοτικά και ποσοτικά, των διδακτικών μονάδων, του διδακτικού έργου, της απόδοσης των διδασκόντων, των τρόπων επιλογής τους αλλά και τα κριτήρια επιλογής των μαθητών.
Κατόπιν αυτών σας καλούμε σε

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015, ΩΡΑ 6:ΟΟ μ.μ. 
ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης :
  • Σύντομη ενημέρωση για τα πεπραγμένα του Συλλόγου έως σήμερα. (Συνεργασία με το Σχολείο και το Βαρβάκειο Ίδρυμα, συναντήσεις με τον Σχολικό Σύμβουλο Παιδαγωγικής Ευθύνης, τον Δήμαρχο Φιλοθέης Ψυχικού, το 15μελές Μαθητικό Συμβούλιο, τον Σύλλογο Γονέων Βαρβακείου Γυμνασίου, την Ένωση Γονέων ). 
  • Συζήτηση και αποφάσεις του Σώματος σχετικά με 
    • Τη λειτουργία της Βαρβακείου Σχολής ως Πρότυπο Σχολείο. 
    • Τη παρουσία εκπροσώπων μας στην Ένωση Γονέων και την Σχολική Κοινότητα.

Η παρουσία όλων μας είναι αναγκαία.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, ορίζεται ως νέα ημερομηνία η Κυριακή 15/3/2015, ώρα 6:00μ.μ. Σε νέα περίπτωση μη απαρτίας, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα γίνει την Κυριακή 22/3/2015, ώρα 6:00μ.μ. με όσα μέλη παραστούν.

Με εκτίμηση
Για το ΔΣ