Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου 2014

Βράβευση Βαρβακείου από την Ακαδημία ΑθηνώνΑκαδημία Αθηνών
Τάξη των ηθικών και πολιτικών επιστημών

7. Βραβείο Σίμωνος Σίνα στη Βαρβάκειο Πρότυπο Σχολή (1843), η οποία, ξεκινώντας από τα μέσα του 19ου αι. χάρη στην ευεργεσία του Ιωάννη Βαρβάκη και συνεχίζοντας να παρέχει υψηλής στάθμης διδασκαλία ως πρότυπος σχολή, έχει συμβάλει σημαντικά στην προαγωγή της Παιδείας στην Ελλάδα.

Πηγή: Απονεμήθηκαν τα βραβεία της Ακαδημίας Αθηνών (Ναυτεμπορική 19.12.2014)