Τρίτη, 14 Νοεμβρίου 2017

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ

 ΠΡΟΣ κα Σερέτη, Διευθύντρια Λυκείου Βαρβακείου Σχολής
 Αθήνα, 14/11/2017 

ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΜΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  Αγαπητή κυρία Σερέτη, 
  Το Διοικητικό Συμβούλιου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων στην πρόσφατη συνεδρίαση της 12ης Νοεμβρίου αποφάσισε ομόφωνα να αιτηθεί την άμεση σύγκληση Σχολικού Συμβουλίου, σε ημέρα και ώρα που εξυπηρετεί το Σχολείο, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:
 1. Ελλείψεις διδακτικών ωρών στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα εκπαίδευσης του Λυκείου
 2. Πραγματοποίηση των σχολικών εκδρομών και κυρίως αυτή της Γ' Λυκείου
 3. Κριτήρια επιλογής των μαθητών στις δραστηριότητες
 4. Εξασφάλιση συνθηκών ενθάρρυνσης, ειλικρινούς διαλόγου και κλίματος εμπιστοσύνης στο σχολείο μας 
  5. Αναβάθμιση του κτιριακού συγκροτήματος της Βαρβακείου σχολής Παρακαλούμε γνωρίστε μας τον τόπο και τον χρόνο της συνάντησης.

 Ο Γραμματέας                                       Η Αντιπρόεδρος 
Δικαίος Κώστας                              Καρολίνα Παντίρη-Καρρέρ