Σάββατο, 21 Απριλίου 2018

Αγαπητοί γονείς της Γ Λυκείου
Σας ενημερώνουμε ότι για το Λεύκωμα των αποφοίτων 2018, το Βαρβάκειο Ίδρυμα (ΒΙ), ύστερα από αίτημα της διεύθυνσης του σχολείου, απάντησε ότι δεν μπορεί να καλύψει τα έξοδα της έκδοσης του γιατί στον προυπολογισμό δαπανών που κατατέθηκε από το σχολείο στις 14/7/17 δεν υπήρχε πρόβλεψη για τέτοια δαπάνη.
Ωστόσο ο Σύλλογος Αποφοίτων Βαρβακείου Σχολής προσφέρθηκε να καλύψει τα έξοδα για την έκδοση του ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ 2018. Σύντομα θα αναρτήσουμε την ευχαριστήρια επιστολή του Συλλόγου Γονέων προς το ΔΣ του Συλλόγου αποφοίτων.
Οπότε είμαστε στην διαδικασία συγκέντρωσης του υλικού για την έκδοση του Λευκώματος.
Το ΔΣ