Παρασκευή, 18 Μαΐου 2018

Αγαπητοί γονείς
Πραγματοποιήθηκε η συνέλευση του Συλλόγου την Τετάρτη 16/5/18 με την συμμετοχή 33 μελών.
Εκλέχτηκε νέος εκπρόσωπος στο Βαρβάκειο Ίδρυμα ο κ. Κωνσταντίνος Καρλής.
Το λεύκωμα της Γ Λυκείου θα εκδοθεί και υπάρχει δυνατότητα για έντυπη μορφή με επιπλέον 5 Ευρώ.
Η τελετή αποφοίτησης θα γίνει στις 20 Ιουνίου. Παρακαλούμε να μεριμνήσετε για την αποστολή στο σύλλογο των 10 Ευρώ ανά οικογένεια ώστε να γίνει μια εκδήλωση ανάλογη των προσδοκιών μας.
Έγινε μια πρώτη συζήτηση για τις αλλαγές στο Λύκειο που προωθεί το Υπουργείο. Η συζήτηση θα συνεχισθεί.
Το ΔΣ